Geven

Verbinden

Verbinden

Waar jij ook staat in je geloofsleven, wij geloven dat God stappen met jou wil zetten. En dat Hij daar de kerk bij wil gebruiken. Onze unieke One For Christ Connect app legt de cruciale brug tussen evangelisten, nieuwe gelovigen en de kerk.

Doe mee en breng samen zoveel mogelijk mensen bij Jezus!

Onze visie

Steeds meer mensen delen het evangelie met anderen en daardoor komen meer en meer mensen tot geloof. Dat is prachtig nieuws! Maar hiermee komt ook het belang van goede opvolging naar voren. Want hoe komen deze nieuwe gelovigen vooruit in hun nieuwe leven met God? En op welke manier weet hij of zij de lokale kerk te vinden?

God sprak om deze reden tot oprichter van Stichting One For Christ Dylan de Bruin of hij dit gat kon opvullen. Dylan liet in antwoord daarop een app ontwikkelen. Deze app vormt de cruciale en langverwachte brug tussen evangelisten en kerken dichtbij de gewonnen ziel. 

Zo werkt de app

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."
Mattheüs 28:19

Iemand getuigt op straat of op zijn werk over Jezus en deelt het evangelie. De Heilige Geest maakt het hart van de luisterende persoon zacht en daarmee ontvankelijk voor het Goede Nieuws. De interesse in Jezus is gewekt, het zaadje is geplant en er is honger naar meer! 

“De app haalt de drempel uit de kerk.”

De evangelieverspreider pakt op dat moment zijn telefoon en stelt voor om woonplaats en e-mail van de luisteraar in te vullen. De dichtsbijzijnde lokale kerk komt automatisch naar voren en met één druk op de knop worden kerk en luisteraar aan elkaar gekoppeld.

Zowel de lokale kerk als de luisteraar hebben nu de eenvoudige mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. 

Wat anderen zeggen over de app

Anthon van der Laak
Anthon van der LaakFounder van Stichting Kingdom Ministries
One for Christ Connect is DE schakel waardoor de oogst van evangelisten niet verloren gaat. Ruim 65% van de mensen die een keus maken voor Jezus vinden geen connectie met een gemeenschap. Discipelen maken is Jezus opdracht waar de meeste evangelisten niet in uitblinken. Daarom ondersteun ik de One for Christ Connect app van harte en moedig elke gemeente aan om aan te haken bij dit project.

One for Christ wil gemeenten assisteren in het ontwikkelen van visie op evangelisatie en kan Evangelisatie projecten opzetten in je regio.

Evangelisten die bekeerlingen via de app begeleiden naar de lokale gemeente. Ook jouw gemeente. Een triple winst situatie. De evangelist, de bekeerling en jij als de Gemeente.
Machiel Jonker
Machiel JonkerVoorzitter VPE
Je kunt alleen maar heel dankbaar zijn als je hoort hoe God iemand als Dylan gebruikt. Wat ook goed bij me binnenkwam was Dylan’s leergierigheid. Hij laat zich graag coachen door mannen van God die al langer in de bediening staan. Want Dylan is eerlijk genoeg om te delen hoe ook zijn bediening zich ontwikkelt en ook hij worstelingen kent. Wie niet?

Wat we nog eens temeer aansprak in Dylan’s verhaal was zijn visie op de samenwerking met de plaatselijke gemeenten. In de eerste plaats is hij zelf geworteld in de EG Lisse, waar hij mag dienen in evangelisatie- en genezingssamenkomsten. Ik sprak zijn enthousiaste voorganger…. Maar de hartklop van de visie van Dylan is bovendien dat hij in zijn bediening wil samenwerken met de plaatselijke gemeente, zowel in training en begeleiding alsook doorverwijzing van mensen die op straat aangeraakt worden.

Als voorzitter van de VPE kon ik alleen maar hartelijk instemmen met deze visie. Daarom deze hartelijke aanbeveling van Dylan en One for Christ bij u als gemeenteleider.
Vorige
Volgende

Ons doel bij verbinden

Mensen winnen en verbinden is een opdracht van Jezus. Dankzij de One For Christ Connect App kan iedere christen en elke bediening nu tijdens events, campagnes, straatactie of in het gewone leven altijd een nieuwe gelovige koppelen aan een zorgzame christelijke geloofsgemeenschap. 

Daarnaast geven we evangelisatietrainingen in kerken en bieden we discipelschapstrajecten op maat, waarbij we mensen leren hoe zij kunnen blijven vermenigvuldigen. 

Zo brengen we samen iedereen bij Jezus!

One For Christ Connect App

Bind de oogst aan de lokale gemeente

Steeds meer christenen laten zich leiden door de Heilige Geest om het goede nieuws van Jezus te verspreiden. Dit leidt tot een opmars in krachtig en profetisch evangeliseren, wat vele levens voorgoed verandert. Dat is prachtig nieuws!

De uitdaging hierbij zit hem in de geestelijke opvolging van de nieuwe gewonnen zielen voor Jezus. Zij zijn gebaat bij goede geestelijke voeding. God heeft daar een prachtige oplossing voor: de kerk!

Deze app bouwt de langverwachte en cruciale brug tussen jou als evangelist, de nieuwe gelovigen en een zorgzame gemeente bij hen in de buurt.

De koppeling tussen hen en gelovige mensen in de eigen buurt wordt automatisch tot stand gebracht door de app. Zo kunnen zij een dieper inzicht krijgen in wie Jezus werkelijk is, hoe intens de Vader van hen houdt en hoe zij naar Zijn evenbeeld kunnen toegroeien.

Match gemaakt? Dan kun jij met een gerust hart verder de oogst in. 

Dankzij deze app zijn we allemaal One For Christ!

Kerk aanmelden bij de app

De oogst binden aan de lokale gemeente

Iemand wordt op straat aangeraakt door God, kiest voor Hem…en dan? Hoe mooi zou het zijn als mensen dan eenvoudig en met één druk op de knop in contact komen met jouw zorgzame gemeente?

Vanaf nu is dat mogelijk met  de One For Christ Connect app! 

Wanneer de evangelieverspreider de app gebruikt, zal de gewonnen ziel door hem/haar gevraagd worden naar woonplaats en e-mail. De app verzorgt vervolgens automatisch een e-mail van de nieuw gelovige naar de kerk, én vice versa.

Het contact is gelegd, de honger naar God aangewakkerd. Jouw gemeente is in de leefomgeving van de nieuw gelovige. Broers en/of zussen van jouw gemeente kunnen nu eenvoudig contact opnemen en starten met discipelschap. 

Zo brengen we samen iedereen voor Jezus!

Wat de app betekent voor jouw kerk

Benieuwd naar de kerken die al op de kaart staan? Klik hier.

Training en vermenigvuldiging van evangelisten

Je hoeft geen evangelist te zijn om het evangelie te kunnen verspreiden

De oogst is groot en klaar om geoogst te worden, maar er zijn te weinig arbeiders. 

"Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt."
Mattheüs 9:37-38

Hoe kan het nu dat er te weinig werkers zijn? Deels doordat we vaak denken dat het evangelie delen alleen de taak is van evangelisten. 

In zijn brief aan de Efeziërs legt Paulus uit dat dat net een beetje anders ligt:

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus."
Efeziërs 4:11-12

De gave van evangelist is dus bedoeld als zegen voor andere gelovigen. God geeft ons de evangelist zodat wij kunnen leren hoe we kunnen evangeliseren! De werkelijke vrucht van een evangelist is niet de gewonnen ziel, maar is het voortbrengen van andere evangelisten.

Hoe One For Christ jou kan trainen

Het evangelie delen zou dus voor elke christen de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Waar moet je beginnen? En is dat niet vreselijk spannend? Wat moet je überhaupt zeggen? En hoe werkt dat dan, bidden voor de zieken?

Allemaal relevante en goede vragen. Wij geven je er graag een antwoord op! Op basis van Lukas 9 geven wij evangelisatietrainingen aan groepen binnen kerken of daarbuiten. We leren jou hoe je het evangelie kunt uitleggen, hoe je bidt voor bevrijding en genezing en hoe je zorgt voor de juiste opvolging. En last but not least leren we jou hoe jijzelf dit weer kunt leren aan anderen.

Zo brengen we samen iedereen voor Jezus.

Wat training kan betekenen voor jou of jouw gemeente