Geven

Abba Father

Abba Father

Vervolgde christenen in Pakistan leven met hun hele gezin in slavernij. Seksueel misbruik, ziekte en dood zijn vaste elementen in elke dag. Ons team komt ter plaatse om deze duistere spiraal in Jezus’ naam te doorbreken.

Help jij ons mee zoveel mogelijk gezinnen te bevrijden?

Wat we doen in dit project

Vanwege hun geloof in Jezus leven veel christenen in Pakistan in zware vervolging. Hun kinderen mogen niet naar school en zijzelf moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden. 

Het uiteindelijke gevolg van deze uitzichtloze situatie is in heel veel gevallen (kinder)slavernij. Kleine kinderen worden op grote schaal seksueel misbruikt, wat vaak doorgaat tot de volwassen leeftijd. Onze maag draait zich om terwijl we dat typen…

De woonomstandigheden zijn gruwelijk en hygiëne is ver te zoeken. De hoge temperaturen zorgen samen met de armoede, de slechte leef-omstandigheden, de constante honger en het aanhoudende misbruik voor een hoog sterftecijfer. 

One For Christ zoekt deze broers en zussen op. We delen voedselpakketten aan hen uit, vol met voedzaam eten waar hele families profijt van hebben.

Waar mogelijk kopen we gezinnen ook vrij uit hun slavernij. We onderzoeken de unieke situatie, werven fondsen, kopen het gezin vrij en bouwen dan op een nieuwe locatie een veilig bestaan met perspectief op. Daar ontvangen ze maandelijkse ondersteuning, scholing en herstel. 

Onze inspanningen een druppel op de gloeiende plaat? Wellicht. Maar voor hen die wij met hulp van onze partners en donateurs mogen redden betekent deze hulp het verschil tussen leven en dood. 

Help jij ons mee zoveel mogelijk gezinnen te redden?

Stevig fundament onder betere toekomst

Doordat wij met eigen ogen de ellende aanschouwen en zelf met onze voeten in de klei staan, kennen we het belang van lokale partners die we kunnen vertrouwen. Ellende trekt ellende aan, en helaas geldt dat ook voor veel partijen die deze mensen zeggen te ‘helpen’. 

Gelukkig hebben wij kunnen werken aan duurzame relaties met partners ter plekke. Hierdoor kunnen we de gezinnen die wij helpen een stevig fundament bieden onder hun nieuwe bestaan.

 

Zo gaan wij te werk

Wanneer we kijken naar het Abba Father project, raakt deze bijbeltekst ons enorm. Vanuit die bewogenheid doen we alles wat in onze macht ligt om deze mensen zo goed mogelijk te helpen.

“En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel.”
Lukas 6:19-23

Wanneer wij een gezin vrijkopen uit slavernij zorgt ons lokale contact ervoor dat dit officieel wordt geregistreerd bij de overheid. De voormalige eigenaar van de slaven tekent een document dat de openstaande schuld is vereffend.

De vrijheid staat op dat moment zwart-op-wit. We brengen het gezin dan naar hun nieuwe leefomgeving waar we zorgen voor een echt thuis. We leren hen op eigen benen te staan, bijvoorbeeld door het verkopen van fruit op de markt. Het tekort aan financiële middelen, wat de trigger was voor alle ellende eerder, kunnen we op die manier duurzaam oplossen.

Een lokaal team van partners helpt het nieuwe gezin in hun frisse start. De begeleiding op maat bestaat onder andere uit scholing voor de kinderen, gezond eten en schoon drinkwater. 

Hiernaast kun je een paar van de gezinnen zien die we  mochten bevrijden. Dat was mogelijk dankzij de hulp van donateurs als jij!

Voedselprogramma

Slavernij is een ontzettend groot probleem in Pakistan. Er zitten talloze christelijke gezinnen vast in de uitzichtloosheid die deze moderne slavernij met zich meebrengt. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om hen allemaal vrij te kopen. Toch helpen we ook die gezinnen, met voedselpakketten.

In samenwerking met onze partner uit Pakistan delen wij voedsel uit aan gezinnen die honger lijden. Vanwege de saamhorigheid in de Pakistaanse cultuur betekent voedsel uitdelen aan één gezin, dat de hele familie hier baat bij heeft. Iedere keer weer zorgt het eten voor verbroedering en ontroering.

Laat je hart spreken

One For Christ wint in 1x duizenden mensen voor Jezus. Velen van hun leven in moeilijke omstandigheden. Helaas kunnen wij ze niet allemaal vrij kopen. Toch helpen we ook die gezinnen met vers voedsel.

Jouw hulp is cruciaal

De gezinnen die gered zijn, leven nu in goede omstandigheden. Tot nu toe hebben wij in 1 jaar tijd 6 volwassenen en 9 kinderen gered. 

Om nieuwe gezinnen te blijven helpen is een behoorlijke opgave, maar niet als we dit met elkaar doen. Dankzij ons hardwerkende team en lokale partners kan One For Christ deze broers en zussen blijven bevrijden. Jouw gebed en gift zijn daarbij zeer welkom.

Kies hoe jij ons wilt helpen

Gezinnen vrijkopen

Jouw donatie komt volledig ten goede aan het vrijkopen van gezinnen in slavernij. 

Voedselpakketten

Met jouw donatie kunnen we hongerige gezinnen en families voorzien van gezond voedsel.