Geven

Projecten

Projecten

Het lot van mensen in levensbedreigende situaties raakt ons diep in het hart. Daarom komt ons team in actie op die plekken waar de duisternis vol aan de macht lijkt. 

We maken het verschil voor mensen die leven op het randje van de dood. 
Help jij met ons mee?

De visie

Naast onze evangelisatiecampagnes realiseren wij ook meerdere (langetermijn) projecten. Deze spelen zich vaak af in urgente, levensbedreigende situaties. Waar de meeste mensen dit soort situaties proberen te ontvluchten, kiezen wij er bewust voor om ze tegemoet te gaan. Ons team komt ter plaatse en samen brengen we praktische hulp en genezing en bevrijding in Jezus’ naam. 

Genezing van PTSS & bevrijding van slavernij

Zo begeleiden wij aan het front in Oekraïne door middel van PTSS Care vele kerkleiders hoe zij militairen en burgers die worstelen met PTSS, door de Heilige Geest kunnen helpen én genezen. Want dat PTSS geen eindstation hoeft te zijn, dat weet oprichter van stichting One For Christ Dylan de Bruin maar al te goed. Alleen God brengt geest, ziel en lichaam weer in balans, ondanks alle tragische gebeurtenissen die deze mensen hebben meegemaakt.

De wereld is een duistere plek en oorlog is helaas niet de enige ellende. Zo worden er wereldwijd ook op zeer grote schaal christenen tot slaaf gemaakt. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden, vaak samen met vrouw en kinderen. Zonder enig perspectief zitten zij muurvast.

Met Abba Father zoekt One For Christ deze broers en zussen op. Ter plaatse maken we een inventarisatie van de unieke persoonlijke situatie, we werven fondsen, kopen het gezin vrij en bouwen op een nieuwe locatie een veilig bestaan met perspectief op.  

Onze inspanningen een druppel op de gloeiende plaat? Wellicht. Maar voor hen die wij met hulp van onze partners en donateurs mogen redden betekent deze hulp het verschil tussen leven en dood.

Ons doel bij elk project

Een speerpunt in de uitvoering van onze projecten is ons anti-strijkstokbeleid. Elke euro komt 100% ten goede aan de mensen die we helpen. Bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld onze reis- en verblijfskosten, betalen we zelf. We doen dus ons uiterste best om zo transparant, eerlijk en effectief mogelijk om te gaan met de middelen die God ons ter beschikking stelt.

Wat de situatie ook is; oorlog, mensenhandel, kinderslavernij of armoede: One For Christ zet zich in haar projecten in voor praktische hulp en brengt Jezus’ boodschap van hoop, genezing en liefde.

Juist in die duisternis heeft het licht van Jezus de grootste impact.

Actuele projecten

PTSS Care

Sinds 2022 woedt er een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Aan het front vechten ± 1,5 miljoen militairen. Er zijn zo’n 300.000 gewonden en ± 15.000 doden gevallen in de strijd voor vrijheid. 

Heel veel militairen kampen met post traumatische stress stoornis (PTSS). Door alle tragedie die ze met eigen ogen hebben aanschouwd, is hun leven compleet verwoest en lopen ze vast. Veel van deze mensen zoeken hulp bij de lokale kerk. 

Dylan reist naar Oekraïne om vele kerkleiders te begeleiden hoe zij militairen en burgers die worstelen met PTSS, door de Heilige Geest kunnen helpen én genezen. Want dat PTSS geen eindstation hoeft te zijn, dat weet oprichter van stichting One For Christ Dylan de Bruin maar al te goed. 

Alleen God brengt zo geest, ziel en lichaam weer in balans, ondanks alle tragische gebeurtenissen die deze mensen hebben meegemaakt.

Help jij ons mee om zoveel mogelijk mensen het leven weer terug te geven?

Abba Father

In Pakistan wonen veel christenen. Toch kent hun leven veelal vervolging. Vanwege hun geloof in Jezus mogen kinderen niet naar school en ouders moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden. 

Het uiteindelijke gevolg van deze uitzichtloze situatie is in heel veel gevallen (kinder)slavernij. Kleine kinderen worden op grote schaal seksueel misbruikt, wat vaak doorgaat tot de volwassen leeftijd. De woonomstandigheden zijn gruwelijk en hygiëne is ver te zoeken.

De hoge temperaturen zorgen samen met de armoede, de slechte leefomstandigheden en het aanhoudende misbruik voor een hoog sterftecijfer.

One For Christ zoekt deze broers en zussen op. We onderzoeken hun unieke situatie, werven fondsen, kopen het gezin vrij en bouwen dan op een nieuwe locatie een veilig bestaan met perspectief op. Daar ontvangen ze maandelijkse ondersteuning, scholing en herstel.

Onze inspanningen een druppel op de gloeiende plaat? Wellicht. Maar voor hen die wij met hulp van onze partners en donateurs mogen redden betekent deze hulp het verschil tussen leven en dood.

Help jij ons mee zoveel mogelijk gezinnen te bevrijden?