Geven

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ONE FOR CHRIST

One For Christ hecht veel waarde aan uw privacy. Wij zorgen dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (zoals de AVG) worden behandeld. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij dit doen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de navolgende persoonsgegevens.

Bezoek aan onze website

Bij een bezoek aan onze website verwerken we de navolgende persoonsgegevens:

 • Uw IP adres
 • Uw naam, e-mail adres, telefoonnummer indien u ons contactformulier invult
 • Andere persoonsgegevens die u in het contactformulier invult.

One For Christ applicatie

Onze One For Christ applicatie is gekoppeld aan onze website en te downloaden via onze website en via de Play Store. De applicatie is bedoeld om mensen die dit willen te verbinden met de christelijke geloofsgemeenschappen bij hen in de buurt die zich hebben aangesloten bij One For Christ. Indien u onze applicatie downloadt verwerken we de navolgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw e-mail adres
 • De naam van de dichtstbijzijnde geloofsgemeenschap waarmee u via deze applicatie contact maakt
 • Persoonsgegevens (waaronder religieuze gegevens) die u via deze applicatie met ons deelt.

 

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag? 

Wij verwerken slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van One For Christ, te weten winnen en verbinden binnen het Christendom. Wij lichten dit hieronder nader toe.

Website

Wanneer u de website bezoekt verwerken wij uw IP adres om onze website goed te laten functioneren en toegankelijk te maken voor u. De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van onze organisatie, te weten toegankelijkheid van onze website.

Wanneer u ons contactformulier op de website invult verwerken wij de door u ingevulde gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op uw vragen.

Ook gebruiken wij het e-mail adres dat u invult op onze website om u ongeveer eens per drie maanden nieuwsberichten over onze missie te zenden.

De wettelijke grondslag hiervoor is in de eerste plaats uw toestemming. U heeft ons namelijk deze persoonsgegevens zelf gegeven. In de tweede plaats is de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. We willen u immers zo goed mogelijk van dienst zijn.

Gebruik One For Christ applicatie

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u op de One For Christ applicatie invult om u te verbinden met onze organisatie en met de christelijke geloofsgemeenschap die zich bij One For Christ heeft aangesloten en die het dichtst in de buurt van uw huisadres ligt.

Ook gebruiken we deze persoonsgegevens om u nieuwsberichten te sturen over onze missie, te weten winnen en verbinden binnen het christendom.

De wettelijke grondslag hiervoor is in de eerste plaats uw toestemming. Deze wordt aan u gevraagd voordat u de applicatie downloadt.  Daarnaast is de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang van onze organisatie (het uitvoeren van onze missie).

U wilt uw toestemming intrekken? 

U kunt altijd de toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsberichten intrekken. Dit kan door op de link “afmelden” van het betreffende nieuwsbericht te klikken. Wij zullen u dan geen nieuwsberichten meer sturen.

Bent u verplicht ons de bovengenoemde persoonsgegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht de hierboven genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u de betreffende persoonsgegevens echter niet verstrekt, kunnen wij u waarschijnlijk niet van dienst zijn.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.  Wij hanteren de navolgende bewaartermijnen:

 • IP adres: tot 6 maanden na uw website bezoek
 • Eventuele administratieve gegevens: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 • Gegevens betreffende de One For Christ applicatie: tot 1 jaar nadat u de applicatie heeft verwijderd

In sommige gevallen geldt een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld in verband met juridische procedures.

Geheimhouding 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Gegevens delen met andere organisaties

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te delen met derden, zoals bijvoorbeeld:

 • Onze ICT beheerder;
 • Onze boekhouder/accountant voor het opstellen van de jaarrekening;
 • Indien u de One For Christ applicatie gebruikt sturen wij uw naam, adres en e-mail adres door naar de geloofsgemeenschap het dichtst bij u in de buurt die bij One For Christ is aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze geloofsgemeenschap.

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens door verwerkers (zoals onze ICT beheerder) te laten verwerken zorgen wij er altijd voor dat afspraken over beveiliging etc. schriftelijk worden vastgelegd.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij dragen zorg voor de beveiliging uw persoonsgegevens.  Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database.

Ook onze website en One For Christ applicatie is beveiligd door onder meer een SSL certificaat.

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Daardoor kunt u bij een volgend bezoek aan onze website als bezoeker worden herkend. Dit vergemakkelijkt uw inloggen. Wanneer u onze website bezoekt informeren we u over het gebruik van cookies.

Wij maken gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we geanonimiseerde analytische cookies om inzage te krijgen over bezoekersaantallen etc., zodat we onze website optimaal kunnen inzetten en verbeteren. Wij gebruiken geen tracking cookies.  De wettelijke grondslag voor het gebruik van deze cookies is het gerechtvaardigd belang van onze organisatie (een goed functionerende website).

Uw rechten 

U heeft het ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens het recht de navolgende verzoeken in te dienen:

 • Verzoek tot inzage
 • Verzoek tot verwijdering
 • Verzoek tot rectificatie
 • Verzoek tot beperking van de verwerking
 • Verzoek tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Ook heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voornoemd verzoek of bezwaar kunt u richten aan info@oneforchrist.com. Wij verzoeken u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden, waarbij we u aanraden uw BSN door te strepen. We zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek of bezwaar reageren.

Indien u onverhoopt van mening bent dat wij niet goed reageren op uw verzoek of bezwaar kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij geven geen toestemming om een copy van deze privacyverklaring te maken en kopiëren is daarom verboden.

Februari 2020

Let op: Ook op privacyverklaringen zit auteursrecht. Het kopiëren van deze privacyverklaring voor je eigen product of dienst is daarom niet toegestaan.