Geven

Zuidpoort city church

Zuidpoort is een gemeenschap van Christenen (volgelingen van Jezus) die functioneert als een hartelijk en open gezin, waarin het gaat om de persoonlijke relatie met God, de connectie onderling (dat we omzien naar elkaar en zorg dragen voor elkaar) en dat we verbinding maken met onze omgeving (familie, straat, dorp of stad). Wij geloven dat Jezus gekomen is om Zijn leven te geven, zodat dat wij vrij zijn en mogen leven door genade, vandaag en tot in eeuwigheid.

Kom in contact met deze gemeente