Geven

Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht

Een gemeente met een liefde voor de hele Bijbel, een passie voor de wereld, een honger naar de kracht van de Heilige Geest, een focus op het Koninkrijk van de hemel op aarde en een verlangen naar persoonlijke en wereldwijde revival. Een gemeente met als blauwdruk de eerste kerk – de originele nieuwtestamentische gemeente. Dat is wie wij samen zijn: De Kerk van Jezus! Vind je plaats in Gods verhaal: Er is plaats voor jou!

Kom in contact met deze gemeente