Geven

GODcentre Utrecht

GODcentre Utrecht is een jonge, dynamische, Geestvervulde en Bijbelgetrouwe kerk waarin God centraal staat. Ons motto is: “When God is at the centre, everything is possible.” Dit krijgt vorm in een actief gemeenteleven dat erop gericht is om mensen tot herstel te brengen, op te bouwen en toe te rusten, zodat zij tot zegen zijn voor hun omgeving. Onze kerk heeft een multiculturele identiteit en bestaat uit alle generaties. Passie, authenticiteit, spontaniteit, liefde voor de familie en aandacht voor het individu kenmerken wie we zijn en wat we doen.

Kom in contact met deze gemeente