Geven

Evangelische gemeente 'de Buurtkerk'

We zijn een actieve gemeente waar groeien in de relatie (met God en elkaar) en omzien naar elkaar centraal staat. Iedereen is van harte welkom! Op onze website kunt u lezen wie we zijn, wat we geloven en waar we ons mee bezighouden. U leert ons het best kennen wanneer u onze samenkomsten bezoekt. We ontmoeten u graag! We zijn er voor JOU! God heeft ons allerlei gaven en talenten gegeven. We helpen jou om die te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor de opbouw van Zijn koninkrijk. We zijn er voor ELKAAR! Als gemeenteleden vinden we het belangrijk dat we ons met elkaar verbonden voelen en betrokken zijn in elkaars leven. In de samenkomsten, bidstonden en de Bijbelstudie avonden delen we ons leven, de vreugde en het verdriet. We zijn er voor UTRECHT! Verbinding met Utrecht: als gemeente willen we ook betrokken zijn met de stad Utrecht en van betekenis zijn voor het leven van mensen in onze stad.

Kom in contact met deze gemeente