Geven

Connectgroep in Beweging

Wij zijn een apostolische multiculturele en internationele gemeente van onder andere Nederlandse, Poolse en Molukse mensen met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest. Wij bewegen ons vanuit de apostolische dimensie waarin de 5-voudige bediening (apostel / profeet / evangelist / herder / leraar) hun plaats hebben. Nadruk ligt op evangelistie, discipelschap en het vrijzetten van ieder gemeentelid zodat zij in hun bestemming komen.

Kom in contact met deze gemeente