Geven

Christen gemeente The Family

De betekenis van de naam “The Family“ is dat we een huisgezin zijn van God, waarin Zijn Liefde ons fundament moet zijn waarop wij verder kunnen bouwen. Familie staat voor een groep mensen die aan elkaar verbonden zijn en verantwoordelijk voor elkaar zijn. Familie zorgt voor elkaar, bid voor elkaar, zegent elkaar, geeft liefde, luistert naar elkaar, bouwt elkaar op en geeft troost en advies. Als wij onze naam aan Jezus verbinden is het noodzaak om ons ook met Zijn naam te identificeren, dat betekent dat we uitdragen wie Jezus is. We zijn als het ware Zijn visitekaartje.

Kom in contact met deze gemeente